Hem

Blombergs bouppteckning

Familjejuridik

Blombergs

 

Oavsett var i livet Du står berörs Din vardag av juridiska frågor. I många av dessa kan Du få hjälp hos oss. Vi erbjuder familjejuridisk hjälp i livets alla skeden med inriktning mot bouppteckningar, testamenten och arvskiften.

 

Hos oss får du som kund ett personligt bemötande och ett personligt engagemang.

Bouppteckning

 

När en person har gått bort måste en bouppteckning vanligen göras. Det innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnas tillgångar och skulder, vilket blir underlag för bodelning och arvskifte. Handlingen talar om vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar – och vilka som bland annat får avsluta den avlidnas bankkonton och sälja eventuell bostad. Den fungerar också som underlag för förvaltning och avveckling av dödsboet. Vid bouppteckningen träffas dödsbodelägare, efterarvingar och förrättningsmän för att gå igenom dödsboets skulder och tillgångar. Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet. När den är klar måste den lämnas till Skatteverket inom en månad.

 

Att upprätta en bouppteckning ställer krav på en gedigen kunskap inom familjejuridiken. En felaktigt upprättad bouppteckning kan få följdverkningar för delägarna i boet.

Arvsskifte

 

När bouppteckningen är klar kan dödsboets delägare börja dela upp tillgångarna mellan sig, det vill säga ”skifta arvet”. Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Samtliga delägare ska underteckna en handling som visar att ett arvskifte har ägt rum. De flesta kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Varje situation är unik och innehåller sina känslomässiga och juridiska frågetecken.

 

Vi hjälper till genom hela processen med bouppteckning och arvskifte. Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för den anhöriga.

Testamente

 

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att din egendom ska fördelas mellan dina efterlevande efter din död. Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för dina anhöriga och minska risken för framtida arvstvister. Innan du skriver ett testamente bör du därför noga tänka igenom avsikten med det och därefter söka professionell hjälp för att det ska få rätt innebörd. Du anger villkoren. När testamentet väl är skrivet, är det en värdefull handling, både för dig och för dina nära.

Kontakta oss

 

Telefon: 070 - 555 78 40 E-post: kontakt@blombergsbpt.se

Besöksadress: Vasagatan 14, 792 32 Mora

Copyright © All Rights Reserved